The Lost Cyclist – Legends of the desert

Det var vid tiden för korstågen som namnet först började viskas runt om i Europa. Det var då legenderna om den förbjudna staden föddes och som sen spreds vidare genom århundraden till den då kända världens alla hörn. År 1336 reste Mansa Musa – kungen av Maliriket – till Mecca och under sitt stopp i Kairo sålde härskaren så mycket guld att priset sjönk i en generation och ryktena om den ofattbara rikedomen i den avlägsna ökenstaden tog fart på allvar. Namnet blev än mer laddat när den otroligt bereste moren Leo Africanus från Granada besökte staden år 1494 och vittnade om lärda män, präster och enorm rikedom i sin bok ”History and Description of Africa”. Fortsätt läsa